Tööpakkumised

Kui Sind huvitavad väljakutsed ning Sa tahad panustada valdkonda, mis muudab Eestit, siis see  kuulutus on mõeldud just Sulle.

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KODA  on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes seisab valvsalt meie riigi ja rahva, sinu ja minu, huvide eest. 

VAJAME SIND oma tegusasse meeskonda, kui oled aktiivne, hea analüüsivõimekusega, initsiatiivikas

 

JURIST

 

Ametikoha põhiülesanneteks on

valdkonna õigusloomes osalemine, õigusaktide eelnõude koostamine ja kooskõlastamine ning juriidiliste probleemide lahendamisel osalemine, juriidilise sisuga kirjade koostamine, Koja organite ja kantselei õigusalane nõustamine, Pädevusest lähtudes Koja esindamine kohtus ja mujal vastavalt volitusele, osalemine Kojaga seotud järelevalve valdkonnas.

Selleks, et meie koostöö sujuks ootame Sinult

  • Õigusalast akadeemilist kõrgharidust
  • varasemat töökogemust õigusvaldkonnas
  • Koja tegevusvaldkonna ja seda reguleerivate õigusaktide põhjalikku tundmist
  • eesti keele oskust kõrgtasemel
  • head inglise ja vene keele oskust
  • head organiseerimisvõimet
  • arvuti kasutamise oskust, sealhulgas teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste ametikohal vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskust ning bürootehnika kasutamise oskust

Omalt poolt pakume:

  • võimalust tegeleda täitemenetluse ja maksejõuetusvaldkonna õiguse arendamisele ja probleemide lahendamisele kaasaaitamisega;
  • osalemist kohtutäiturite ja pankrotihaldurite ameti- ja kutsetegevuse edendamisel;
  • erinevaid enesetäiendamise võimalusi, sh erialaseid koolitusi.

Tegemist on täisajaga töökohaga.

Avalduse ja elulookirjelduse palume saata hiljemalt 25. maiks 2018 Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja e-posti aadressile info@kpkoda.eemärgusõnaga „jurist“. Lisainfo telefonil 6463773.