täiendusõppuse kohustuse täitmise kontrollimise juhend