lihtsustatud hankemenetluse korras läbiviidavad hanked