Koolitused

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              19.09.2019

KOHT:          Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn) Grande 1+2saal

ESINEJA:      Villu Kõve, Riigikohtu esimees

TEEMA:       Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses

AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-12:15    Villu Kõve, Riigikohtu esimees

12:15-13:15    lõuna

13:15-14:45    Villu Kõve, Riigikohtu esimees

14:45-15:00    kohvipaus

15:00-16:30    Villu Kõve, Riigikohtu esimees           

16:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 55,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20 % inimese kohta. Tulenevalt 01.08.2015 jõustunud Koja esimehe antud seminaride korraldamise ja seminari maksumuse korraldusest, kehtivad eeltoodud hinnad kuni 10 kalendripäeva enne seminari faktilist toimumist. Nii on 10. septembrist seminari osalustasu 66,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, ning kui ühest büroost osaleb enam kui üks isik, siis 64,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %.
Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).

 Kui Teil on lektoritele esitada küsimusi, millele soovite loengus vastust, palume need saata hiljemalt 13.09.2019 e-posti aadressile koolitus@kpkoda.ee.

 

Oma osalemisest palume teada anda kuni 16.09.2019 e-posti aadressil koolitus@kpkoda.ee.

 

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              14.12.2018

KOHT:          Viktoria Restoran (Keevise 6, Tallinn)

ESINEJAD:   Lasse Lehis, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent; Riigikohtu halduskolleegiumi nõunik

TEEMAD:    Maksuseaduse rakendamise praktika

● 2018. aasta maksumuudatuste (500-eurone maksuvaba tulu, sõiduauto     kilovatipõhine erisoodustus, laenude deklareerimine, maksuvabad sõidu- ja majutuskulud jne) rakendamise hetkeseis, probleemid praktikas ja võimalikud muudatused seadustes
● Füüsilise isiku 2018. aasta tulude deklareerimine
● Muudatused maksukorralduse seaduses (maksukontrolli menetlus, maksuvõlgade info, muudatused töötamise registris, maksuvõla ajatamine ja kustutamine)
● Muudatused käibemaksuseaduses (ehitusmaa mõiste, vautšerid, digiteenuste erikord)
● Muudatused tulumaksuseaduses (EL direktiivide ülevõtmine, maksuerisused kaubalaevadele)

AJAKAVA:  

11:00-11:30    seminarile registreerimine
11:30-13:15    Lasse Lehis, Maksuseaduse rakendamise praktika
13:15-14:00    buffee lõunasöök
14:00-15:30    Lasse Lehis, Maksuseaduse rakendamise praktika
15:30-15:45    kohvipaus
15:45-16:30    Lasse Lehis, Maksuseaduse rakendamise praktika
16:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu on  135,00 eurot (lisandub käibemaks 20%), kui aga ühest büroost on enam kui üks töötaja tulemas, siis on hind 120,00 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks 20%).
Juhul, kui osaleja teatab mitteosalemisest hiljem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, esitab koolituse korraldaja osaleja asutusele arve 30% koolituskoha maksumusest.

Osalemise soovi korral palume registreeruda koolitusele kuni 11.12.2018 e-posti aadressil koolitus@kpkoda.ee.

Registreerimisel palume ära märkida: osaleja nimi ja e-posti aadress.

 

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              14.09.2018

KOHT:          Tallink Spa & Conference Hotell (Sadama 11a, Tallinn)

ESINEJAD: Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

                  Vilmar Toom, Art Baltic Consulting OÜ juhatuse liige

TEEMAD:  

Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses

Kunstiväärtuste transport ja selle eripärasused

AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-11:30    Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

            Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses

11:30-11:45    kohvipaus

11:45-13:15    Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

           Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses

13:15-14:15    lõuna

14:15-16:30    Villu Kõve, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees

            Riigikohtu uuemast praktikast täite- ja pankrotimenetluses

16:30-16:45    kohvipaus

16:45-17:30    Vilmar Toom, Art Baltic Consulting OÜ juhatuse liige

            Kunstiväärtuste transport ja selle eripärasused

17:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 50,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20% inimese kohta. Soodushind kehtib kuni 04.09.2018 ja edasi rakendatakse kõrgendatud seminari maksumust.  Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui  üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).

Oma osalemisest palume teada anda 04.09.2018e-posti aadressil koolitus[a]kpkoda.ee või telefonil +372 646 3773.


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              1.06.2018

KOHT:          Wabriku Pubi (Vabaduse 15, Kärdla, Hiiumaa)

ESINEJAD:  Toomas Saarma, kohtutäitur ja Pankrotihaldur

                        Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja

                        Kristi Paron, õiguskantsleri laste ja noorte õiguste osakonna vanemnõunik

                        Jaan Lõõnik, Koja nõunik

TEEMAD:  

Andmekaitse üldmääruse rakendamisest ja Koja IT-lahenduste arendamisest

Maksejõuetusõiguse revisjonist

Lastega suhtlemisest täitemenetluses

Pankroti- ja täitemenetluse praktilisi küsimusi

AJAKAVA:

9:45-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-11:30    Jaan Lõõnik

Andmekaitse üldmääruse rakendamisest ja Koja IT-lahenduste arendamisest

11:30-11:45    kohvipaus

11:45-13:15    Indrek Niklus

Maksejõuetusõiguse revisjonist

13:15-13:50    lõuna

13:50-15:20    Kristi Paron

Lastega suhtlemisest täitemenetluses

15:20-15:30    kohvipaus

15:30-17:00    Toomas Saarma

Arutelu maksejõuetuse revisjoni teemal
Pankroti- ja täitemenetluse praktilisi küsimusi

17:00               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 50,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20% inimese kohta. Tulenevalt 01.08.2015 jõustunud Koja esimehe antud seminaride korraldamise ja seminari maksumuse korraldusest, kehtivad eeltoodud hinnad kuni 10 kalendripäeva enne seminari faktilist toimumist. Nii on alates 22. maist seminari osalustasu 69,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, ning kui ühest büroost osaleb enam kui üks isik, siis 65,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).

 

Oma osalemisest koolitusel palume teada anda hiljemalt 22.05.2018 e-posti aadressile koolitus[a]kpkoda.ee.


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

AEG:              16.03.2018

KOHT:          hotell „Meriton Park Inn Tallinn“ (Toompuiestee 27, Tallinn) Petersoni saal

ESINEJAD:  Dovile Satkauskiene, Leedu Kohtutäiturite Koja tegevdirektor

Irmantas Gaidelis, Vilniuse kohtutäitur

Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse juhtivspetsialist

                        Kärt Kõiva, AS Eesti Post rahvusvaheliste teenuste osakonna teenusejuht

Liisi Mets, Finantsinspektsiooni finantsteenuste järelevalve divisjoni jurist

 

TEEMAD:  

Juriidilise fakti tuvastamine

Töötasust kinnipidamised, tulumaksu tagastused

Postisaadetiste ja pangaväliste rahaülekannete teenused ja arestimise võimalused


AJAKAVA:

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-11:30    Dovile Satkauskiene ja Irmantas Gaidelis

                        Juriidilise fakti tuvastamine (ettekanne toimub vene keeles)

11:30-11:45    kohvipaus

11:45-13:15    Külli Külm-Kivistik

Töötasust kinnipidamised, tulumaksu tagastused

13:15-14:15    lõuna

14:15-15:45    Kärt Kõiva

Rahakaardid ja muud finantsteenused Omnivas

15:45-16:00    kohvipaus

16:00-17:30    Liisi Mets

Pangavälised maksekanalid

 

17:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 50,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20% inimese kohta. Tulenevalt 01.08.2015 jõustunud Koja esimehe antud seminaride korraldamise ja seminari maksumuse korraldusest, kehtivad eeltoodud hinnad kuni 10 kalendripäeva enne seminari faktilist toimumist. Nii on alates 6. märtsist seminari osalustasu 69,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, ning kui ühest büroost osaleb enam kui üks isik, siis 65,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).

Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt 06.03.2018 e-posti aadressile koolitus[a]kpkoda.ee


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              16.02.2018

KOHT:          hotell „Meriton Park Inn Tallinn“ (Toompuiestee 27, Tallinn) Petersoni saal

ESINEJAD:  Focus IT partner Valdo Praust, ametikogu juhatuse esimees Janek Pool, Koja nõunik Jaan Lõõnik

TEEMAD:  

Infoturve ja ISKE nõuete täitmine

Uus EL andmekaitseregulatsioon

E-Täituri uuendused ja arengusuunad


AJAKAVA:

 

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-11:30    Focus IT partner Valdo Praust

                        Infoturve ja ISKE nõuete täitmine

Uus EL andmekaitseregulatsioon

11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub

13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    loeng jätkub

15:45-16:00    kohvipaus

16:00-17:30    Ametikogu juhatuse esimees Janek Pool, Koja nõunik Jaan Lõõnik

E-Täituri uuendused ja arengusuunad

 

17:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 50,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 % inimese kohta. Tulenevalt 01.08.2015 jõustunud Koja esimehe antud seminaride korraldamise ja seminari maksumuse korraldusest, kehtivad eeltoodud hinnad kuni 10 kalendripäeva enne seminari faktilist toimumist. Nii on alates 6. veebruarist seminari osalustasu 69,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, ning kui ühest büroost osaleb enam kui üks isik, siis 65,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %. Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).

Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt9.02.2018 e-posti aadressil koolitus[a]kpkoda.ee

 


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              26.01.2018

KOHT:          hotell „Meriton Park Inn Tallinn“ (Toompuiestee 27, Tallinn) Tammsaare saal

ESINEJAD:  Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets, patendivolinik Almar Sehver ja Tööinspektsiooni konsultant Mari-Liis Ivask

TEEMAD:  

Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest

Kaubamärgid ja tööstusomandi kaitse

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus kohtutäituri ja pankrotihalduri büroos


AJAKAVA:

 

9:30-10:00      registreerimine, hommikukohv

10:00-11:30    Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets

                        Korteriomandi- ja korteriühistuseadusest

11:30-11:45    kohvipaus
11:45-13:15    loeng jätkub

13:15-14:15    lõuna
14:15-15:45    patendivolinik Almar Sehver

                        Kaubamärgid ja tööstusomandi kaitse

15:45-16:00    kohvipaus

16:00-17:30    Tööinspektsiooni konsultant Mari-Liis Ivask

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus kohtutäituri ja pankrotihalduri büroos
17:30               seminari lõpetamine

Seminari osalustasu liikmetele ja nende bürootöötajatele on 53,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, kui aga ühest büroost on tulemas enam kui üks töötaja, siis on hind 50,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 % inimese kohta. Tulenevalt 01.08.2015 jõustunud Koja esimehe antud seminaride korraldamise ja seminari maksumuse korraldusest, kehtivad eeltoodud hinnad kuni 10 kalendripäeva enne seminari faktilist toimumist. Nii on alates 16. jaanuarist seminari osalustasu 69,33 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %, ning kui ühest büroost osaleb enam kui üks isik, siis 65,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20 %. Isikutele, kes ei ole Koja liikmed on osalustasu 80,00 eurot (lisandub käibemaks), kui aga ühest asutusest osaleb enam kui üks töötaja, siis on hind 75 eurot inimese kohta (lisandub käibemaks).
Oma osalemisest palume teada anda hiljemalt15.01.2018 e-posti aadressil koolitus[a]kpkoda.ee