Avaliku võimu kandja nõuete jaotamine alates 1.3.2015

Alates 1. märtsist 2015 hakkas kehtima täitemenetluse seadustiku § 231 lg 2 uus redaktsioon, mille  kohaselt tuleb Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010 määrusega nr 42 „Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord“ hõlmatud avaliku võimu kandjate nõudeid anda kohtutäiturile täitmiseks üksnes Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) vahendusel, edastades vastavad nõuded Kojale avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteemi kaudu. Koja, Justiitsministeeriumi ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse koostöös on valminud avaliku võimu kandja nõuete esitamise ja jaotamise infosüsteem (TARN). TARN on infosüsteem, mis võimaldab senisest efektiivsemalt täita Vabariigi Valitsuse eelnimetatud määruse sätteid ning võimaldab avaliku võimu kandjatele kiirema tagasiside nõuete jaotamise ja menetluse staatuse kohta. Lähtuvalt eelnevast tuleb avaliku võimu kandjate nõudeid jaotada kohtutäituritele alates 1. märtsist 2015 ainult TARN-i kaudu.

TARN-il on veebipõhine kasutajaliides, mis on kättesaadav alates 1. jaanuarist 2014 internetiaadressil https://etaitur.just.ee. Testkeskkonna veebipõhine kasutajaliides on avaldatud aadressil https://testtarn.rik.ee ning see on avaliku võimu kandjatele avatud kasutamiseks, et ametnikel oleks võimalik tutvuda programmiga ning harjutada selle kasutamist. Juurdepääsu saamiseks nii töö- kui ka testkeskkonnale palume avaliku võimu kandjatel saata Koja nõunikule Jaan Lõõnikule (e-post: jaan.loonik@kpkoda.ee) asutuse:

1.      registrijärgne nimetus, registrikood, postiaadress, e-postiaadress ja pangakonto number või numbrid;

2.      TARN programmi halduri nimi, isikukood, kontakttelefon ja e-postiaadress;

3.      soovi korral ka TARN programmi kasutaja nimi, isikukood, kontakttelefon ja e-postiaadress.

Koja kontaktisik avaliku võimu kandjate nõuete jaotamise korraldamise küsimustes on nõunik Jaan Lõõnik (tel. 6464619, e-post: jaan.loonik@kpkoda.ee). TARN programmi kasutajatuge pakub Registrite ja Infosüsteemide Keskus (e-post: itabi@just.ee).