aukohus

 

Aukohus võib lahendada: 
1) koja otsustest ning heast ameti- ja kutsetavast tulenevate kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise süütegusid; 
2) kohtutäituri või pankrotihalduri käitumise kohta esitatud kaebusi; 
3) kohtutäituri või pankrotihalduri tegevuse kohta esitatud kaebusi või algatatud distsiplinaarasju, mille on arutamiseks andnud Justiitsministeerium.

AUKOHTU LIIKMED

Nimi Ametikoht Büroo E-mail
Aive Kolsar Aukohtu esimees, kohtutäitur Aasa 5, Põlva 63304  aive.kolsar[at]taitur.just.ee
Kalle Mõtsnik

Aukohtu aseesimees, pankrotihaldur 

Harjumaa, Tallinn, Lauteri 7-12, 10145   kalle.motsnik[at]mail.ee
Õnne Pajur Aukohtu kohtutäiturist liige  Harjumaa, Tallinn, Tallinna mnt 30, Rapla 79512  onne.pajur[at]taitur.just.ee
Urmas Tärno Aukohtu kohtutäiturist liige Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, 10114 Tallinn, II korrus 

Urmas.Tarno[at]taitur.just.ee

Reet Relvik Aukohtu pankrotihaldurist liige Rakvere, Laada 29, pk 255, 44310   reetrelvik[at]hot.ee
Maire Arm Aukohtu pankrotihaldurist liige Harjumaa, Tallinn, Narva mnt 5 

maire.arm[at]kraaviab.ee

Gunnar Vaikmaa Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse juhataja/ aukohtu liige/  / //(////{{{{{/KKKKKKKKHJJJD/ljjhjdkdkd Harjumaa, Tallinn, Tõnismägi 5a, 15191   Gunnar.Vaikmaa[at]just.ee