aukohus

 

Aukohus võib lahendada: 
1) koja otsustest ning heast ameti- ja kutsetavast tulenevate kohustuste süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise süütegusid; 
2) kohtutäituri või pankrotihalduri käitumise kohta esitatud kaebusi; 
3) kohtutäituri või pankrotihalduri tegevuse kohta esitatud kaebusi või algatatud distsiplinaarasju, mille on arutamiseks andnud Justiitsministeerium.

AUKOHTU LIIKMED

Nimi Ametikoht Büroo E-mail
Aive Kolsar Aukohtu kohtutäiturist liige Aasa 5, Põlva 63304  aive.kolsar[at]taitur.just.ee
Andres Hermet

Aukohtu aseesimees, pankrotihaldurist liige 

Harjumaa, Tallinn, Roseni 7, 10111
 
andres[a]pankrotihaldur.ee
Õnne Pajur Aukohtu kohtutäiturist liige  Harjumaa, Tallinn, Tallinna mnt 30, Rapla 79512  onne.pajur[at]taitur.just.ee
Rocki Albert Aukohtu esimees, kohtutäiturist liige Uus tn 1, Pärnu 80011 

rocki.albert[a]albert.ee

Kristo Teder Aukohtu pankrotihaldurist liige Tatari 25, Tallinn 10116
 
kristo[a]mmab.ee
Maire Arm Aukohtu pankrotihaldurist liige Harjumaa, Tallinn, Narva mnt 5 

maire.arm[at]mmab.ee

Aleksandr Logussov Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse nõunik
/ aukohtu liige
/  / //(////{{{{{/KKKKKKKKHJJJD/ljjhjdkdkd
Harjumaa, Tallinn, Suur-Ameerika 1, 10122
  
aleksandr.logussov[at]just.ee