ametist vabastatud kohtutäiturid

 

 1. Kaido Arras (Järva), vabastati omal soovil enne ametisse asumist.

 2. Kaupo Piir (Põlva), vabastati omal soovil enne ametisse asumist.

 3. Maiu Palots (Tartu), vabastati omal soovil enne ametisse asumist.

 4. Harli Hansen (Pärnu), vabastati omal soovil enne ametisse asumist.

 5. Heikki Ots (Tartu), vabastati omal soovil enne ametisse asumist.

 6. Ando Teinfeldt (Tartu), ametist vabastatud omal soovil alates 10.08.2001. Toimikud üle Rosenthal´ile, Sirotin´ile, Kaarus´ele, Marjak´ule, Rumjantseva´le, Böckler´ile ja Pajuste´le.

 7. Taavi Mölder (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 1.10.2001. Toimikud üle Priit Lantin´ile.

 8. Piret Otsatalu (Võru), ametist vabastatud omal soovil alates 30.11.2001. Toimikud üle Aive Kolsar´ile.

 9. Angeelika Järg (Ida-Viru), ametist vabastatud omal soovil alates 28.01.2002. Toimikud üle: Kütt, Malahhova, Maalman, Moldau, Lumi.

 10. Uuno Kaarus (Tartu), ametist vabastatud omal soovil alates 12.02.2002. Toimikud üle Ero Marjak´ule.

 11. Heiki Lättemaa (Narva), ametist vabastatud omal soovil alates 20.02.2002. Toimikud üle Krista Järvet´ile.

 12. Jüri Urb (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud oma soovil alates 30.04.2002. Toimikud üle Priit Lantin´ile

 13. Kaia Kaijanen (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud oma soovil alates 3.06.2002. Toimikud antud üle Urmas Tärno´le.

 14. Valdo Lips (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 3.06.2002. Toimikud antud üle Mati Kadak´ule.

 15. Eva Auns (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 15.07.2002. Toimikud üle Heleri Nisu´le.

 16. Urve Lumi (Ida-Viru), ametist vabastatud omal soovil alates 01.08.2002. Toimikud antud üle Maarika Moldau´le ja Kristel Maalmann´ile.
 17. Janek Aleksejev (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 31.08.2002. Toimikud üle Mati Kadak´ule.

 18. Raul Uesson (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 31.08.2002. Toimikud üle Urmas Tärno´le.

 19. Artur Hallik (Harjumaa ja Tallinn) Ametist vabastatud 2.10.2006 seoses süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisega. Toimikud üle antud Katrin Velleti menetlusse

 20. Kristjan Leppik (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 01.11.2002. Toimikud üle Arvi Pink´ile, Marek Laanemets´ale ja Risto Sepp´ale.

 21. Heleri Nisu (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 31.01.2003. Toimikud antud üle Kairi Kumm´ile.

 22. Katrin Treima (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 01.02.2003. Toimikud üle Reet Vokk´ile.

 23. Marika Liiv (Võru), ametist vabastatud omal soovil alates 15.03.2003. Toimikud üle Aive Kolsar´ile.

 24. Hannes Järvala (Harjumaa ja Tallinn), ametist tagandatud distsiplinaarkaristuse kohaselt 31.03.2003. Toimikud antud üle Hille Sadam´ale ja Kristiina Feinman´ile.

 25. Haidor Laimets (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 04.04.2003. Toimikud üle Hille Sadam´ale ja Kristiina Feinman´ile.

 26. Agu Rillo (Jõgeva), ametist vabastatud omal soovil alates 07.04.2003. Toimikud üle Ivi Kalmet´ile.

 27. Aleksander Kloren (Narva), ametist vabastatud atesteerimistulemuste põhjal 15.04.2003. Toimikud antud üle Andrei Krek´ile.

 28. Tiina Sokk (Valga), tegutses kohtutäituri asendajana ja oli ametisse nimetatud tähtajaliselt kuni 01.05.2003. Toimikud üle Kalle Jaanimägi´le.

 29. Ülo Õuekallas (Ida-Viru), ametist vabastatud atesteerimistulemuste põhjal 05.05.2003. Toimikud üle Risto Kütt´ile.

 30. Rain Kalda (Tartu), ametist vabastatud atesteerimistulemuste põhjal 05.05.2003. Toimikud üle Oleg Sirotin´ile.

 31. Ott Lammertson (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 13.06.2003. Toimikud üle Kairi Kumm´ile.

 32. Maarika Moldau (Ida-Viru), ametist tagandatud distsiplinaarkaristuse kohaselt 1.09.2003. Toimikud üle Kristel Maalman´ile.

 33. Ero Marjak (Tartu), ametist vabastatud atesteerimistulemuste põhjal 01.09.2003. Toimikud antud üle Anne Böckler´ile.

 34. Katrin Volžina (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 26.01.2004. Toimikud üle Reet Vokk´ile.

 35. Vaike Martin (Rapla), ametist vabastatud omal soovil alates 01.06.2004. Toimikud üle Õnne Pajur´ile.

 36. Viljar Kraavi (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 26.07.2004. Toimikud üle Priit Petter´ile.

 37. Kalle Jaanimägi (Valgamaa), ametist vabastatud omal soovil alates 10.08.2004. Toimikud üle Aive Kolsar´ile.

 38. Reet Vokk (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud distsiplinaarkaristuse kohaselt 16.08.2004. Toimikud üle Kaire Põlts´ile.

 39. Liis Paabo (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 01.02.2005. Toimikud üle Kaire Põlts´ile.

 40. Viljar Karja (Harjumaa ja Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 01.03.2005. Toimikud üle Kaire Põlts´ile.

 41. Marika Põlder (Haapsalu), ametist vabastatud omal soovil alates 01.11.2005. Toimikud üle Igor Prigoda´le.

 42. Viktoria Šabass (Narva), ametist vabastatud omal soovil alates 02.02.2007. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäiturile Terje Tšapis'ele.

 43. Andi Raudberg (Tallinn), ametist vabastatud omal soovil alates 18.04.2007. Toimikud on jäetud Tallinna kohtutäituri Kairi Kummi menetlusse.

 44. Toivo Lorvi (Pärnu), ametist vabastatud omal soovil alates 15.12.2008. Toimikud on üle antud Pärnu kohtutäitur Kersti Kaljula menetlusse.

 45. Priit Lantin (Tallinn), ametist vabastatud justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k alates 15.02.2011. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse.
 46. Veiko Kaasik (Tallinn, surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.
 47. Terje Tšapis (Tallinn) ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.
 48. Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.
 49. Kairi Laiõun (Rakvere) ametist vabastatud justiitsministri 16.12.2015 käskkirjaga nr 262-k alates 16.12.2015. Toimikud on üle antud kohtutäituri asendaja Tõnu Kala menetlusse.
 50. Tõnu Kala (Rakvere) ametitegevus kohtutäituri asendajana lõppes 24.03.2016 seoses uue kohtutäitur ametisse asumisega alates 28.03.2016. Toimikud on üle antud kohtutäitur Tatjana Afanasieva menetlusse.
 51. Svetlana Põld (Kuressaare) ametist vabastatud justiitsministri 28.06.2016 käskkirjaga nr 149-k alates 1.09.2016. Toimikud on üle antud kohtutäitur Õnne Pajuri menetlusse.
 52. Urmas Tärno (Tallinn) ametist vabastatud justiitsministri 1.03.2018 käskkirjaga nr 9-d alates 1.03.2018. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Kaire Põlts menetlusse.
 53. Kersti Vilbo (Rakvere) ametist vabastatud justiitsministri 15.03.2018 käskkirjaga nr 61-k alates 15.03.2018. Toimikud on üle antud Jõhvi kohtutäituri Risto Kütt menetlusse.
 54. Toomas Saarma (Tallinn) ametist vabastatud justiitsministri 6.05.2019 käskkirjaga nr 84-k alates 10.05.2019. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Kaire Põlts menetlusse.
 55. Kairi Kumm (Tallinn) ametist vabastatud justiitsministri 22.11.2019 käskkirjaga nr 192-k alates 7.01.2020. Toimikud on üleandmisel Tallinna kohtutäituri Katrin Vellet menetlusse.