AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA

SUVESEMINAR

 

 

AEG:              22.(23.) august 2014

KOHT:           Hotell Saaremaa Thalasso Spa (Mändjala, Kaarma vald, Saaremaa)

AJAKAVA:

 

 

22. august 2014

 

10.00   saabumine ja hommikukohv

 

Seminari avamine:

 

10.30   Andres Hermet, Koja esimees

            Kaido Kaasik, Saare maavanem

           Sõnavõtud:

11.00   Andres Hermet, Koja esimees

            Arengutest Koja tegevuses

11.30   Neeme Suur, Riigikogu õiguskomisjoni esimees

            Riigikogu õiguskomisjoni tegevusest õigusloome arendamisel

12.00   Andres Anvelt, justiitsminister

            Justiitsministeeriumi tööplaanist 2014 ja edasistest tegevustest valdkonna õigusruumi       kujundamisel

12.30   Professor Paul Varul, Koja eksamikomisjoni esimees

            Koja eksamikomisjoni tegevusest ja lähiaja plaanidest

13.00   mõttevahetus

14.00   lõuna

Kohtutäitur ja pankrotihaldur ning meedia:

Modereerib: Risto Sepp, Tallinna kohtutäitur

15.00   Sissejuhatavad sõnavõtud: Janek Pool, Mati Kadak, Arvi Pink ja pankrotihaldurite         esindajad

            Milles on asi ja probleem? Miks meile ei meeldi täiturite ja haldurite pilt, mis peeglist       vastu vaatab? Millised on kogemused meediaga?

15.30   Raimond Kaljulaid, kommunikatsiooniekspert

            Sissejuhatus efektiivsesse avalike suhete korraldusse - kuidas meediaga efektiivselt            suhelda?

16.00   Lauri Hussar, ERR toimetaja ja saatejuht

            Ülevaade meedia ootustest - mida teha, et „valvekoer“ sind ei hammustaks (nii    palju)?

16.30   kohvipaus

17.00   Paneeldiskussioon

            Küsimused ettekande tegijatele, vastused, vaidlused ja elav mõttevahetus

19.00   ühine õhtusöök

 

23. august 2014

 

Vaba aja tegevuste realiseerimine vastavalt eelnevale registreerimisele (algus orienteeruvalt kell 11.00)

 

*Hotelli broneerimine on võimalik nii 21.08.2014 kui ka 22.08.2014. Samuti toimuvad 23.08.2014 vaba aja tegevused. Majutust ja vaba aja tegevusi finantseeritakse eraldi osalejate poolt otse teenuse osutajatele (täpsem informatsiooni kutses). 

EKSAMIKOMISJONIST

 

Vastavalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 23.11.2012 koosoleku otsusele on eksamikomisjoni esimeheks alates 23. novembrist 2012 Tartu Ülikooli professor Paul Varul, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhataja ning aseesimeheks jätkuvalt kohtutäitur Risto Sepp. Eksamikomisjoni liikmed on pankrotihaldur Katrin Prükk,  Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Siirika Paulman ja Audiitorkogu määratud audiitor Erki Usin.

 Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse.  Elatise võlgnike nimekiri on leitav siitANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info@kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

VASTUVÕTUAEG:

Iga kuu teine kolmapäev 14:00 - 16:00

Iga kuu neljas neljapäev 10:00 - 12:00

NB! Antud veebileht on hetkel väljaarendamisel