AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE OKSJONIKESKKOND: www.oksjonikeskus.ee


KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA

SUVESEMINAR

 

AEG: 28.(29.) august 2015

KOHT: Kubija hotell-loodusspaa, Võru

AJAKAVA:

28. august 2015

10.00 saabumine ja hommikukohv

Seminari avamine ja tervitussõnad:

10.30   Mati Kadak, Koja esimees

           Andres Kõiv, Võru maavanema kohusetäitja

Sõnavõtud:

11.00    Mati Kadak, Koja esimees

            Arengutest Koja tegevuses

11.30     professor Tõnu Lehtsaar

             Konfliktijuhtimine

12.45      Kohvipaus

13.00      Teema jätkub

14.30       Lõuna

15.30       Kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga (TBC)

16.30       Kohtutäiturite paneel, modereerib Janek Pool, ametikogu juhatuse esimees

               Soome Täitevameti peadirektor Juhani Toukola

               Hetkeolukorrast ja arengutest Soome täitemenetluse süsteemis

     Täitemenetluse IT-süsteemid ja registrid Eestis ja Soomes, sh uue arendatava PÜTIS süsteemi tutvustus

                Küsimused, vastused

16.30        Pankrotihaldurite paneel, modereerib Terje Eipre, kutsekogu juhatuse esimees

                Mõttevahetus Tartu ringkonnakohtu esimehe Kersti Kerstna-Vaksiga

                Pankrotimenetluse aktuaalsetest probleemidest

                IT küsimused, sealhulgas E-Halduri võimalike arengutega seonduvalt

                Küsimused, vastused

18.45         Seminari lõpetamine

19.30         Ühine õhtusöök ja elav muusik (esinejad Tarmo Noormaa ja Lauri Õunapuu)

       

29. august 2015

Vaba aja tegevuste realiseerimine vastavalt eelnevale registreerimisele (algus orienteeruvalt kell 11.00)

 

*Hotelli broneerimine on võimalik nii 27.08.2015 kui ka 28.08.2015. Samuti toimuvad 29.08.2015 vaba aja tegevused (täpsustamisel). Majutust ja vaba aja tegevusi finantseeritakse eraldi osalejate poolt otse teenuse osutajatele (täpsem informatsioon kutses).


 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda valis uued juhid

 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi Koda) eestseisuse uus 6. märtsil 2015 valitud koosseis valis 12. märtsil 2015 Koja esimeheks Tallinna kohtutäitur Mati Kadak ja aseesimeheks pankrotihaldur Terje Eipre. Ametikogu juhatuse esimehena jätkab Viljandi kohtutäitur Janek Pool, kutsekogu juhatuse esimeheks valiti Terje Eipre. Eestseisuse esimest koosolekut juhatas Koja kantsler Sulev Lääne.

Täiendavalt teatame, et korralisel ameti- ja kutsekogul valiti Koja eestseisuse liikmeteks kohtutäiturid Mati Kadak, Arvi Pink ning Janek Pool ja pankrotihaldurid Magnus Braun, Terje Eipre ning Jüri Truuts. Lisaks neile on Koja eestseisuse liikmeks Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja Kristiina Rebane.

Koja eksamikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Kaja Lilloja ning Reet Rosenthal ja pankrotihaldurid Maie Klemmer ning Eve Selberg.

Eksamikomisjoni asendusliikmeteks valiti kohtutäiturid Kristel Maalman ning Elin Vilippus ja pankrotihaldurid Tiia Kalaus ning Kristo Teder.

Lisaks neile kuuluvad Koja eksamikomisjoni Justiitsministeeriumi esindajatena professor Paul Varul ja järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Sirli Urvet ning Audiitorkogu esindajana Erki Usin.

Justiitsministeeriumi esindavad asendusliikmetena Koja eksamikomisjonis järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa ja Monika Möller.

Koja aukohtu liikmeteks valiti kohtutäiturid Aive Kolsar, Õnne Pajur ning Urmas Tärno ja pankrotihaldurid Maire Arm, Kalle Mõtsnik ning Reet Relvik. 

Lisaks neile kuulub Koja aukohtusse Justiitsministeeriumi esindajana järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Gunnar Vaikmaa.

Koja revisjonikomisjoni liikmeteks valiti kohtutäiturid Hille Kudu ja Igor Prigoda ning pankrotihaldurid Ene Ahas ja Indrek Lepsoo.

 

Lugupidamisega

 

Mati Kadak                        Terje Eipre                    Sulev Lääne

Koja esimees                    Koja aseesimees             Koja kantsler



KONTAKTANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info[at]kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: EE 6510 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: EE 8210 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: EE 7510 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

 


Kohtutäitur Terje Tšapis (Tallinn) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäituri Urmas Tärno menetlusse.


Kohtutäitur Terje Tšapis (Narva kohtutäituri asendaja) on ametist vabastatud justiitsministri 15.07.2014 käskkirjaga nr 214-k alates 15.07.2014. Toimikud on üle antud Narva kohtutäituri Andrei Kreki menetlusse.


Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse. 


Elatise võlgnike nimekiri on leitav siit