AVALEHT

TERE TULEMAST!

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tegutseb alates 2010. aasta 1. jaanuarist kohtutäituri seaduse alusel.

Koja liikmeteks on kõik kohtutäiturid ja pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Koja kõrgeimad organid on ametikogu, kuhu kuuluvad kõik kohtutäiturid ja kutsekogu, kuhu kuuluvad kõik pankrotihaldurid.

 

KOHTUTÄITURITE JA PANKROTIHALDURITE KOJA SEMINAR

 

AEG:              11.04.2014     

 

ASUKOHT:   Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia Ringauditoorium, Siili 14 (I korruse saal)

 

ESINEJAD:  

Norman Aas, peaprokurör; Heili Sepp, juhtiv riigiprokurör

Indrek Tibar, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes;

Joosep Kaasik, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja

Kristi Laul, EMTA teenindusosakonna peaspetsialist

Kaido Lemendik, EMTA kontrolliosakonna juhataja asetäitja

Kristiina Rebane, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik

 

AJAKAVA:

9.30-10.00      registreerimine, hommikukohv

 

10.00               Norman Aas, peaprokurör; Heili Sepp, juhtiv riigiprokurör

Prokuratuuri tegevusest; karistusseadustiku muudatustest, mis eelduslikult jõustuvad 2015.a.; Prokuratuuri ja Koja esindajate ühisel seminaril 26.09.2013 Pärnus arutatud  koostööpõhimõtetest

11.30               kohvipaus

 

11.45               Indrek Tibar, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja peadirektori         ülesannetes; Joosep Kaasik peadirektori asetäitja

Arengutest Politsei- ja Piirivalveameti tegevuses ja valdkonna õigusruumis ning seostest kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega

13.15              lõuna

 

14.15             Kristi Laul, EMTA teenindusosakonna peaspetsialist

           Kaido Lemendik, EMTA kontrolliosakonna juhataja asetäitja

Maksuvaldkonda puudutavate õigusaktide muudatustest - töötamise registri loomine

Maksukontrollide suunad ja arengud

 

15.45               kohvipaus

 

16.00               Kristiina Rebane, Justiitsministeeriumi järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevusega seonduv kontroll ja järelevalve ning valdkonna koostöö              

 

17.30               seminari lõpetamine

  

EKSAMIKOMISJONIST

 

Vastavalt Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eksamikomisjoni 23.11.2012 koosoleku otsusele on eksamikomisjoni esimeheks alates 23. novembrist 2012 Tartu Ülikooli professor Paul Varul, õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhataja ning aseesimeheks jätkuvalt kohtutäitur Risto Sepp. Eksamikomisjoni liikmed on pankrotihaldur Katrin Prükk,  Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna järelevalve ja õigusteeninduse talituse nõunik Siirika Paulman ja Audiitorkogu määratud audiitor Erki Usin.

 Tallinna kohtutäitur Veiko Kaasik'u (surnud 11.05.2013) toimikud on justiitsministri 15.05.2013 käskkirjaga nr 54 üle antud Tallinna kohtutäitur Mati Roodes'e menetlusse.


Justiitsministri 13.01.2011 käskkirjaga nr 12-k on alates 15.02.2011 ametist vabastatud kohtutäitur Priit Lantin (Tallinn). Toimikud on üle antud Tallinna kohtutäitur Priit Petteri menetlusse.  Elatise võlgnike nimekiri on leitav siitANDMED:

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda

Registri kood: 74002523

Aadress: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn (VI korrus)

Telefon: 64 63 773

E-post: info@kpkoda.ee

Pangarekvisiidid
Üldkonto: 102 201 111 330 18 SEB Pank
Ametikogu konto: 102 201 137 420 12 SEB Pank
Kutsekogu konto: 102 201 137 430 11 SEB Pank

TÄITEMENETLUSREGISTRIST ANDMETE VÄLJASTAMINE:

E - R kell 10:00 - 16:00

VASTUVÕTUAEG:

Iga kuu teine kolmapäev 14:00 - 16:00

Iga kuu neljas neljapäev 10:00 - 12:00

NB! Antud veebileht on hetkel väljaarendamisel